Genel

Doğa Harikası Mekanlar

Posted at 23 Ocak 2019 | By : | Categories : Genel | Doğa Harikası Mekanlar için yorumlar kapalı

Sümela (Meryemana) Manastırı

Altındere köyü sınırları içinde dik bir vadi yamacında yer alan Sümela Manastırı, ilçe merkezine 17 km uzaklıkta ve denizden 1150 m. yükseklikte kurulmuştur. Manastır, vadi tabanından da 300 m. kadar yukarıda, büyük bir kaya oyuntusunu çevreleyen odalardan oluşur. Bu doğal oluşumun tavan bölümü, manastırın birçok mekânını ve büyük kaya kilisesini yağışlardan koruyacak ölçüde geniştir.

Vazelon
Manastırı

Manastır
‘Vazelon’ adını, kurulmuş olduğu “Zouvalon / Zabulon’
dağından aldığı rivayet edilir. Yapım tarihi kesin olarak
bilinmemekle birlikteYapılış tarihi konusunda M.S. 270 ile M.S.
317 tarihleri öne sürülmektedir. Bu tarih, Sümela’nın
kuruluşundan daha eskidir. Bu manastırda da bir mağara ve ayazma
bulunmaktadır. İlk manastır mağaranın önünde kurulmuştur. 565
yılında Justinianus tarafından onartılmıştır. 644-702 yılları
arasında büyük onarımlar yapılmış ve yapı eklemelerle
genişletilmiştir.

Bugün
ayakta kalan mağaranın önündeki kilise ve keşiş odaları 19.
Yüzyıla aittir. Vazelon Manastırı’nın, vaktiyle bölgede bulunan
manastırlar arasında üst yetkilere sahip olduğu kimi tarihçiler
tarafından belirtilmektedir.

Kuştul
Manastırı

Kuştul
Manastırının 752 tarihinde yapılmaya başlandığı kayıtlıdır.
Manastır, Galyan vadisinin doğuya bakan bir yamacına, vadi
tabanından yaklaşık 250 m. yükselen bir kayalık üzerinde
kurulmuştur. Kayalık platform, yamaçtan bir balkon gibi öne doğru
çıkmış, vadiye hâkim bir konumdadır. Manastıra batı yönünden
dik bir merdivenle girilir. Avluya geçilince, çevrenin çeşitli
işlevlere sahip oda ve kilise kalıntılarıyla çevrildiği göze
çarpar. Manastırın içine girilince, iç avlunun sağında ve
solunda iki-üç katlı manastır odaları yerleştirildiği
görülmektedir. Kuzeydekiler misafir odaları, güneydekiler keşiş
odaları olarak tanımlanmaktadır. Cumont’on 1903’te çektiği
resimden Manastırın; büyük bir kilisenin yanında haç planlı
başka bir kilise ile manastır yapılarından oluştuğu
anlaşılmaktadırManastırın vadiye kadar uzanan dehlizleri olduğu
belirlenmişse de bugün kullanılamaz durumdadırlar. Esiroğlu
Beldesi doğusunda, Galyan vadisinde yer alır. Şimşirli Köyü
sınırları içinde ve Esiroğlu kavşağından 13 km. uzaklıktadır.
Manastıra, araç yolundan ayrılan patikayla ulaşılabilir.

Eski
Evler ve Konaklar

ESKİ
EVLER VE KONAKLAR

Konaklar
ve ahşap evler, çocukluğumuzun sıcak mekanları… Sevinçlerin,
hüzünlerin paylaşıldığı geniş yuvalar… Bahçesinde
kokladığımız bir gül, dalından kopardığımız bir elma,
farklı tad veren karayemişler…

Anıları
sığdırmak her köşesine; çimeninde oyunlar oynamak, serininde
güneşe siper durmak… Mutfağında nefis kokuların izini
sürmek…

Kısacası
yaşamak ama anıları güzel yüreklerle yeniden yazmak… İşte
konaklar aynı zamanda anı konuklarımız bizim…

Maçka
doğası farklı bir atmosferde sunar konaklarının güzelliğini…
Renkleriyle, mimarisiyle…

Bahtiyar
/ Fuat Eyüboğlu Evi

Galyan
Vadisinin Konaklar Mahallesi’ne inen toprak yolun güneyinde yer
almaktadır. Zemin + 2 katlıdır. Zemin kat bölümü düzgün kesme
taştan yapılmıştır. Üst katlarda ise arka ve yan cepheler kesme
taş olup, ön cephe dolma duvar üzeri bağdadi sıvalı olarak inşa
edilmiştir.

Ön
cephe, kenger yaprağı motifli başlıklara sahip taş sütunlar
üzerine oturan, iki katlı cumba ile hareketlendirilmiştir.
Cumbanın çatı hizasında üçgen alınlığı vardır. Evin yakın
çevresinde ve yine Galyan Vadisinde, benzer teknik ve cephe
görünümüne sahip üç ev daha bulunmaktadır.

 Yaylalar

1-
İskobel Yaylası: 
Yazlık
Köyü’nün güneyinde 2450m yükseklikte yer almaktadır.

Özelliği: Ksenophon’un
Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adlı eserinde bahse konu olan onbin
yunan paralı askerin denizi ilk görerek anıt mahiyetinde taş
yığını yaptıkları yerdir. Burası ayrıca Çakırgöl, Santa,
Taiköprü, Camiboğazı ve Krom Vadilerinin kavşak noktası
niteliğindedir.

Yaylada
Elektirik mevcut olup, bakkal ve yeme içme imkanlarının yanı sıra
konaklamave kamp yapabilme imkanları mevcuttur. Yayla camii vardır.

Ulaşım: İki
şekilde ulaşım sağlanmaktadır. Birincisi, Yazlık Köyü
üzerinden Sümela Manastırının doğusundaki dağ zirvelerinde
stabilize yol ile. İkincisi ise Sümela Vadisini takiben Taşköprü
Yaylasının geçince sol yöne Selboğazı yaylası kavşağında
ulaşılabilir.

2- Şolma
Yaylası Turizm Merkezi

Ulaşım: Maçka
ilçesinden batıya doğru 22 km. toprak yolla gidilebilir. Yolun 16
kilometresi zengin bitki örtüsüne sahip Kulin dağının içinden
geçmektedir.
Özellikler: 1.
700 m. rakımlı yaylada alt yapı hizmetleri tamamlanmış
durumdadır. Elektrik, su, telefon mevcuttur.
Konaklama
– Yeme-İçme:
 Konaklama
yeri bulunmadığından kamp malzemeleri getirilmelidir. Ancak
bakkal, manav, kır kahvesi, kasap gibi küçük işletmeler hizmet
vermektedir.

3-
Lapazan Yaylası: 
Gürgenağaç
köyünün güneyinde 2. 200 m. rakımlı yaylaya 27 km. toprak
yoldan arazi vitesli araçlarla gidilebilir.

Özellikler: Altyapıya
henüz kavuşmamış yaylada Haziran – Temmuz aylarında yer yer kar
yığınları görülmektedir. Aşınmaya dayanıklı bitki örtüsü
çim kayağına elverişlidir.

4- Kofrakol
Yaylası:
 Yazlık
Köyü sınırlar içerisinde olan bu yayla İlçeye 27km
mesafededir. İlçeden hareketle Yazlık Köyü, Saveriksa Yaylası,
Kusal Yaylası, Kebi Yaylası ve Sesli kaya mevkiinden devam edilerek
yaylaya ulaşılır.

Özellikler: 2.050m
yükseklikteki bu yayla Sümela Manastırını hakim bir şekilde
görebilen noktada olması özellikle fotoğrafçılar açısından
önem teşkil etmektedir. Bitki örtüsü zengin olup flora fauna
çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca Seslikaya-Sümela trekking yolunun
başlangıcı olup yamaç paraşütü kalkış noktasıdır.

5-
Maçka – Mavura Yaylası:
Maçka’nın18,5
km. batısındaki Mavura yaylasına yaz aylarında minibüs
bulunabilir.
Özellikler: Elektrik
ve su olan yaylada, yayla mevsiminde kır kahvesi, bakkal, kasap,
manav hizmet vermektedir. Mavura yaylasıyla Solma yaylası arası
3,5 km. orman manzaralı toprak yol, yaya yürüyüş için
idealdir.
Konaklama-Yeme-İçme: 
Konaklama yeri bulunmadığından kamp malzemeleri getirilmelidir.
Temel ihtiyaçlar yayladaki günübirlik yerlerden karşılanabilir.

6-
Maçka – Kiraz Yaylası: 
Maçka
İlçesi Gürgenağaç Köyü arası 22 km. asfalt yol olup,
Gürgenağaç Köyü’nden güneye doğru 7 km. toprak yolla
ulaşılabilir. Yaz mevsiminde ticari araçlarla yolcu taşımacılığı
yapılmaktadır.
Özellikler: 1.660
m. rakımlı yaylada alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır.
Yaylanın içinden akan buz gibi suda alabalık avlanabilir, yaylada
çim kayağı yapılabilir. Temmuz ayının üçüncü cuma günü
“Ayeser Şenlikleri” kutlanmaktadır. Elektrik, PTT ve
çeşme gibi altyapıya sahip yaylada, bakkal, kır kahvesi,
kasap, et lokantası hizmet vermektedir.
 

75-
Hocamezarı Yaylası:
 Kozağaç
Köyü sınırlarında olan bu yayla İlçeye 25km uzaklıktadır.
İlçeden hareketle Ortaköy istikametinde devam edilerek toprak araç
yolu ile 20km sonra yaylaya ulaşılır.
Özellikleri: 2.220m
yükseklikte, manzara ve seyir açısından önemli olan bu yayla
Akarsu Köyü, Ağursa sırtları ve Coşandere Vadisini hakim bir
şekilde görebilmektedir. Bitki örtüsü bakımından da
zengindir.
 

8- Paparza
Yaylası:
 Maçka
İlçesinde hareketle Erzurum Kara yolu üzerinden 20km sonra Başar
Köyüne bitiminden sağ yönden gidilerek İstama Mezrasına
ulaşılır. İstama Mezrasından 6km toprak yol ile Paparza
Yaylasına varılır.

Özellikleri:2.000m
yükseklikte olan bu yayla, manzara ve seyir noktaları açısından
özellikle fotoğrafçılar için güzel görünümler sunmaktadır.
Ayrıca bitki örtüsü bakımından zengin olup yaban hayvanları
izlenip, görüntülenebilir.

9-Bodamış
Yaylası:
 Güzelyayla
Köyü sınırlarında olan bu yayla İlçeye 28km uzaklıktadır.
İlçeden hareketle Trabzon-Gümüşhane kara yolundan devam edilerek
Güzelyayla Köyüne varılır. Köyün orman çıkışından toprak
araç yolunu takiben Yıldırım Alabalık Çiftliği geçildikten
sonra yaylaya varılır.

Özellikleri: 2.100m
yükseklikte olup Hamsiköy Vadisini kısmen görebilen bir noktada
olması, manzara ve seyir açısından önemlidir. Bölgede bakkal ve
kasap mevcuttur.

10:
Giresunda Yaylası:
 Hamsiköy
sınırları içerisinde olan bu yayla Maçka İlçesinden 32km
uzaklıktadır. İlçeden hareketle Erzurum Karayolu üzerinden
Hamsiköy istikametinde devam edilerek Pervanlar Dinlenme Tesisleri
bitiminden ilk yol ayrımından sağ yönde devam edilerek Giresunda
Yaylasına ulaşılır.

Özellikleri: 2.140m
yüksekliktedir. Yaylanın güneyinde yer alan Horon Düzü Tepesi
şenliklerin yapıldığı ve Hamsiköy Vadisini kuş bakışı
görebilen en önemli noktadır. Zengin bitki örtüsü ve flora
fauna çeşitliliğine olup yaban hayvanları izlenip,
görüntülenebilir.

11-Balahor
Yaylası:
 Hamsiköy
sınırları içerisinde olan bu yayla Maçka İlçesinden 30km
uzaklıktadır. İlçeden hareketle Erzurum Karayolu üzerinden
Hamsiköy istikametinde devam edilerek Zigana Yayla Tatil Köyü
bitiminden Malova Mezrasını takiben 3km sonra yaylaya ulaşılır.

Özellikleri: 1.910m
yüksekliği olan ve Zigana Yayla Tatil Köyü’nü kısmen
görebilen yayla, manzara ve seyir açısından önemlidir. Zengin
bitki örtüsüne sahip olup yaban hayvanları izlenip,
görüntülenebilir.

12-
Lişer Yaylası:
 Maçka
İlçesinden batıya doğru 20 km. toprak yoldan Ocaklı Köyü

ve
Figanoy Yayla mevkiinden geçilerek 5km sonra Lişer Yaylasına
Ulaşılır.

Özellikleri: 1.915m
yüksekliktedir. Konaklama, yeme-içme gibi olanakları mevcut olup 7
Temmuz t Soğuksu Şenlikleri en önemli özelliğidir.

13-Erenler
Yaylası:
 Sındıran
Köyü sınırlarında olan bu yayla Maçka İlçesinden 22km
uzaklıktadır. İlçeden hareketle Erzurum Karayolu üzerinden Çatak
Köyü sapağından sağ yöne dönülerek Sındıran köyüne
varılır. Sındıran Köyünden hareketle torak araç yolu ile
yaylaya varılır.

Özellikleri: 1.880m.yüksekliktedir.
Manzara ve seyir bakımından Lişer Yaylası ve Yaylabaşı Köyü
yaylalarını görebilen hakim bir noktada olan bu yayla bitki örtüsü
bakımından da zengindir. Ayrıca bölgede yaban hayvanları
izlenip, görüntülenebilir.

14-
Ortayayla:
 Yaylabaşı
Köyü sınırlarında yer alan bu yayla Maçka İlçesinden 22km
uzaklıktadır. İlçeden hareketle Erzurum Karayolu üzerinden Çatak
Köyü sapağından sağ yöne dönülerek Yaylabaşı Köyüne
varılır. Köy bitiminden orman zonu içerisinden devam edilerek
toprak araç yolu ile 7km sonra yaylaya ulaşılır.

Özellikleri: 1.970m
yüksekliktedir. Bitki örtüsü bakımından zengin olup dere
yatağında alabalık avı yapılabilir. Flora-fauna çeşitliliğine
sahiptir ve fotoğrafçılar açısından önem teşkil etmektedir.

15- Sırhanlı
Yaylası:
 Maçka
İlçesinde 40km uzaklıkta olan yayla Şimşirli Köyünden
hareketle Beşirli Mahallesin mevkiinden devam edilerek Tahte
Mezrası, Maden ve Tuzla Boğazı mevkiinden geçilerek yaylaya
ulaşılır.  

Özellikleri: 2.050m
yüksekliktedir. Bitki örtüsü bakımından zengin ve flora fauna
çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca fotoğrafçılar için manzara ve
seyir alanlarına sahiptir.

16-
Arnastal Yaylası:
 Yazlık
Köyü sınırlar içerisinde olan bu yayla İlçeye 44km
uzaklıktadır. İlçeden hareketle Sülema manastırını takiben
Taşköprü yayla mevkiinden 24km toprak araç yolu ile yaylaya
ulaşılır.

Özellikleri: 2.250m
yüksekliktedir. Vadilerin kesiştiği bir noktada bulunun yayla
Çataltepe Şehitliği ve Santa Harabelerine yakınlığı ile
önemlidir. Zengin bitki örtüsü,  manzara ve seyir alanları
ve yaban hayvanları izlenimleri için ayrı bir öneme sahiptir.

17-
Turnagöl Yaylası:
 Maçka
İlçesinde 35km uzaklıkta olan yaylanın 17km asfalt 18km toprak
araç yoludur. Gürgenağaç Köyünden hareketle Mandagöl Mezrası,
Alt Yayla ve Lapazan Yaylası güzergahından devam edilerek yaylaya
ulaşılır.

Özellikleri: 2.420m
yükseklikte, geniş düzlükleri ve zengin bitki örtüsüne sahip
olan bu yayla manzara ve seyir açısından da önemlidir. Ayrıca
bölgede yaban hayvanları izlenip, görüntülenebilir.

Comments are closed.

Translate »